مرکز فرهنگی حیدر علی اف – آذربایجان

مرکز فرهنگی حیدر علی اف : به دلیل خواست جمهوری آذربایجان مبنی بر خارج شدن معماری و شهرسازی باکو از تاثیر برنامه ریزان دوران جماهیر شوروی، از زمان استقلال این کشور در سال 1991 به شدت در نوسازی و گشترش زیر ساخت های باکو و خروج از میراث هنجار های مدرنیسم شوروی کوشیده و سرمایه گذاری کرده است. در رقابتی در سال 2007 زاها حدید به عنوان طراح و معمار مرکز حیدر علی اف انتخاب شد.

مشخصات کلی پروژه:

  • طراح Zaha Hadid Architects
  • سرپرست پروژه Saffet Kaya Bekiroglu
  • مکان پروژه Baku, Azerbaijan
  • مساحت 101801.0 sqm
  • سال ساخت 2013
  • کارفرما The Republic of Azerbaijan
  • همکاران طرح Zaha Hadid, Patrik Schumacher
  • عکاس Iwan Baan, Hufton+Crow, Hélène Binet

طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

به دلیل خواست جمهوری آذربایجان مبنی بر خارج شدن معماری و شهرسازی باکو از تاثیر برنامه ریزان دوران جماهیر شوروی، از زمان استقلال این کشور در سال 1991 به شدت در نوسازی و گشترش زیر ساخت های باکو و خروج از میراث هنجار های مدرنیسم شوروی کوشیده و سرمایه گذاری کرده است. در رقابتی در سال 2007 زاها حدید به عنوان طراح و معمار مرکز حیدر علی اف انتخاب شد.
به خاطر شکل گیری برنامه های فرهنگی کشور آذربایجان در این مرکز، حجم بنا به گونه ایی طراحی شده که ترکیبی از فرهنگ ملت آذربایجان و معماری یادمانی شوروی باشد. پلازای اطراف ساختمان که بخشی از بافت شهری باکو است محل برگزاری مناسبت ها و جشن های مردم می باشد.

زاها حدید

عاملی که باعث شده این بنا دارای معماری غیر متعارف چه در داخل و چه خارج ساختمان باشد، حجم لایه لایه ایی بنا است که سبب به وجود آمدن دید های مختلفی از درون به بیرون و بالعکس شده است.
به دلیل جای گرفتن این منطقه در معماری تاریخی اسلامی و استفاده شدن از ستون ها و یا سقف های گنبدی می توان نتیجه گرفت که سیالیت در معماری در این منطقه چیز جدیدی نیست. از مهم ترین و سخت ترین عناصر در توسعه معماری پوسته ها هستند. برای مثال در این بنا پوسته ها حاصل توابع مختلف و محاسبات پیچیده ریاضی می باشد. از نظر سازه در این بنا از ترکیب دو سیستم قاب فضایی و پوسته های بتنی بهره گیری شده است.


حتما ببینید: ابده های دکوراسیون داخلی


طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

برای رسیدن به این هدف که این بنا فضا های یک دست و بدون ستون داشته باشد از پوسته های بتنی استفاده شده است. درز هایی نیز که در پوسته ها وجود دارند، خارج از جنبه زیبایی آن برای تغییرات دمایی و لرزه ایی نیز پیش بینی شده اند. ارتباط درون و بیرون و شفافیت به خوبی در این طرح مشاهده می شود.

zaha hadid

تصاویر و پلان های پروژه طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اف :

زاها حدید

طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

مرکز فرهنگی حیدر علی اف

مرکز فرهنگی حیدر علی اف

مرکز فرهنگی حیدر علی اف

مرکز فرهنگی حیدر علی اف

مرکز فرهنگی حیدر علی اف

مرکز فرهنگی حیدر علی اف

مرکز فرهنگی حیدر علی اف

طراحی داخلی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

طراحی داخلی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

طراحی داخلی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

طراحی داخلی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

زاها حدید

طراحی داخلی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

طراحی داخلی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

طراحی داخلی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

طراحی داخلی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

زاها حدید

آثار زاها حدید

zaha hadid

zaha hadid

zaha hadid

آثار زاها حدید

پلان مرکز فرهنگی حیدر علی اف

پلان مرکز فرهنگی حیدر علی اف

پلان مرکز فرهنگی حیدر علی اف

پلان مرکز فرهنگی حیدر علی اف

پلان مرکز فرهنگی حیدر علی اف

طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اف

منبع : archdaily

ترجمه : مرجع دانلود معماری


این مطلب را هم ببینید: پلان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان