ویلا ساوا –  لوکوربوزیه

تفاوت اصلی ویلا ساوا با خانه های قبلی که توسط لوکوربوزیه طراحی و اجرا شده است، ساخته شدن این ویلا در محوطه وسیع و مستقل از دیگر خانه ها است. با این وجود این ویلا که بین سال های 1928 تا 1930 در پوآسی ساخته شده است دارای پنج اصل مهم لوکوربوزیه می باشد.

مشخصات کلی پروژه :

  • نام پروژه ویلا ساوا
  • مهندس معماری لوکوربوزیه
  • کاربری مسکونی
  • سال ساخت 1929
  • مکان پروژه فرانسه – پوآسی

ویلا ساوا

طراحی  ویلا ساوا

تفاوت اصلی این ویلا با خانه های قبلی که توسط لوکوربوزیه طراحی و اجرا شده است، ساخته شدن این ویلا در محوطه وسیع و مستقل از دیگر خانه ها است. با این وجود این ویلا که بین سال های 1928 تا 1930 در پوآسی ساخته شده است دارای پنج اصل مهم لوکوربوزیه می باشد. با وجود ساخته شدن این ویلا در دره رود سن در خارج پاریس که در طبیعت بود اما به خواسته کارفرما خارج از طبیعت ساخته شده بود و این به دلیل علاقه کارفرما به داشتن خانه ایی با چشم انداز و دور نمایی وسیع بود به گونه ایی که هیچ درخت یا پستی و بلندی زمین این دورنما را احاطه نکند. این ویلا به شکل مکعبی است که بر روی چند ستون قرار دارد اما برای نفوذ نور آفتاب به درون بنا در جانب جنوب شرقی و جنوب غربی قسمتی از آن برداشته شده و درب اصلی آن در قسمت شمال غربی قرار دارد پس می توان گفت که یک مکعب کامل نیست.

طراحی ویلا ساوا

لوکوربوزیه این بنا را به گونه طراحی کرده است که پلکان مارپیچی برای ارتباط طبقات در آن وجود دارد و اتاق نشیمن 14*5 متر است و از دو طرف دارای پنجره های کشویی است که در جهت افقی قابل حرکت هستند و باز و بسته می شوند و طرف سوم رو به تراس است و دارای درهای شیشه ایی است که نیمی از آن ها با اهرمک ساده ایی قابلیت باز و بسته شدن دارند. نواری نیز که در دیوار تراس تعبیه شده به گونه ایی عمل می کند که مناظر بیرون به صورت قاب شده به چشم برسند. همچنین لوکوربوزیه از رمپ نیز استفاده کرده در دو قسمت ساخته شده اند، یکی در داخل بنا و دیگری در امتداد دیوار خارجی تا تراس ادامه یافته است.


حتما ببینید: دکوراسیون داخلی


ویلا ساوا

این ویژگی در طراحی که این بنا یک مکعب کامل نیست و از بیرون و درون آن قسمتی را برداشته اند بیانگر این است که ویلا ساوا در معنای واقعی نشان دهنده فضا زمان است و مقاطع آن بیانگر این مساله است که هر جزئی از آن در فضا نفوذ می کند. در این بنا نیز ایده دوگانه منطقی و شاعرانه بودن لوکوربوزیه به چشم می خورد و گرایش تندیس گرانه وی در این بنا به صورت پله تجلی پیدا می کند.

معماری ویلا ساوا

تصاویر و پلان های پروژه طراحی ویلا ساوا :

ویلا ساوا

طراحی داخلی ویلا ساوا

طراحی داخلی ویلا ساوا

طراحی داخلی ویلا ساوا

لوکوربوزیه

اثار لوکوربوزیه

پلان ویلا ساوا

پلان ویلا ساوا

پلان ویلا ساوا


این مطلب را هم ببینید: طرح­های جدید از طراحی داخلی خنثی