26 پلان آپارتمان کوچک با مساحت 20 تا 50 متر مربع

یکی از چالش هایی که معماران در طراحی داخلی فضا های مسکونی با آن روبرو هستند، محدودیت در فضا است. راحتی خانه از فاکتور هایی است که هر فردی باید بداند. اما در صورت وجود مشکل محدودیت در فضا برای طراحی قسمت های اصلی یک خانه، ارائه طرحی کارآمد کاری بسیار سخت و دشوار خواهد بود. به همین علت باید حداکثر استفاده بهینه از فضا در طراحی داخلی آپارتمان های کوچک انجام گیرد. در طراحی یک خانه کوچک هیچ علتی برای ایجاد پرتی فضا قابل قبول نیست. در این مطلب به ارائه 26 پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 20 تا 50 متر مربع پرداخته شده که می تواند الهام بخش ایده ایی نو برای طراحی داخلی فضا های کوچک باشد.

 پلان آپارتمان کوچک با متراژ زیر 50 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع :

1- آپارتمان “Batipin Flat” واقع در شهر میلان، ایتالیا به مساحت 28 متر مربع در سال 2015 توسط استودیو معماری “studioWOK” طراحی و اجرا شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع :

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع :

2- آپارتمان 29 متری واقع در لهستان در سال 2012 توسط معماری به نام “Ewa Czerny” طراحی و ساخته شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع :

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع :

3- آپارتمان 22 متری واقع در تایوان در سال 2015 توسط گروه معماران “A Little Design” طراحی و به اجرا رسیده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع

4- آپارتمان “Biombombastic” واقع در شهر مادرید، اسپانیا به مساحت 24.90 متر مربع در سال 2015 توسط گروه معماری “elii” طراحی و اجرا شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع

5- آپارتمان “Darlinghurst” واقع در استرالیا به مساحت 27 متر مربع در سال 2014 توسط گروه معماران “Brad Swartz Architect” طراحی و ساخته شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع

6- آپارتمان “Montmartre” واقع در فرانسه به مساحت 25 متر مربع در سال 2010 توسط گروه معماری “SWAN Architectes” طراحی و به اجرا رسیده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحت بین 20 تا 29 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع :

1- آپارتمان “Riviera Cabin” واقع در ایتالیا به مساحت 35 متر مربع در سال 2017 توسط گروه معماران “llabb” طراحی و اجرا شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

2- آپارتمان “Yojigen Poketto” واقع در شهر مادرید، اسپانیا به مساحت 33.6 متر مربع در سال 2017 توسط گروه معماری “elii” طراحی و ساخته شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

3- آپارتمان 35 متری واقع در شهر مسکو، روسیه در سال 2015 توسط گروه معماران “Studio Bazi” طراحی و به اجرا رسیده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

4- استودیو آپارتمان “Small and Sculpted” واقع در استرالیا به مساحت 36 متر مربع در سال 2016 توسط گروه معماری “Catseye Bay Design” طراحی و اجرا شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

5- آپارتمان 30 متری واقع در شهر پاریس، فرانسه در سال 2015 توسط معماری به نام “Richard Guilbault” طراحی و ساخته شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

6- آپارتمان 37 متری واقع در شهر شانگهای، چین در سال 2015 توسط آتلیه معماری “Atelier Mearc” طراحی و به اجرا رسیده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

7- آپارتمان “Cazo” واقع در شهر سائو پائولو، برزیل به مساحت 38 متر مربع در سال 2017 توسط آتلیه معماری “Estúdio BRA” طراحی و اجرا شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

8- آپارتمان “HB6B” واقع در شهر استکهلم، سوئد به مساحت 36 متر مربع در سال 2013 توسط معماری به نام “Karin Matz” ظراحی و ساخته شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

9- آپارتمان 36 متری واقع در شهر پاریس، فرانسه در سال 2016 توسط گروه معماران “UBALT” طراحی و به اجرا رسیده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

10- آپارتمان “BB 501” واقع در چین به مساحت 36 متر مربع در سال 2017 توسط معماری به نام “Jun Murata” طراحی و اجرا شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 30 تا 39 متر مربع


حتما ببینید : 25 ایده منحصر به فرد برای ساخت دیوار پوش بین کابینتی


پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع :

1- آپارتمان “Tsukiji Room H” واقع در شهر توکیو، ژاپن به مساحت 47 متر مربع در سال 2014 توسط گروه معماران “Yuichi Yoshida & associates” طراحی و اجرا شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

2- آپارتمان “Xchange” واقع در شهر کیوتو، ژاپن به مساحت 47 متر مربع در سال 2016 توسط گروه معماری “TANK” طراحی و ساخته شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

3- آپارتمان 49 متری واقع در شهر قدیمی ویلنیوس، لیتوانی در سال 2016 توسط گروه معماران “Interjero Architektūra” طراحی و به اجرا رسیده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

4- آپارتمان “Gorki” واقع در شهر مسکو، روسیه به مساحت 47 متر مربع در سال 2016 توسط گروه معماری “Ruetemple” طراحی و اجرا شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

5- آپارتمان “Raval Hideout” واقع در شهر بارسلونا، اسپانیا به مساحت 40 متر مربع در سال 2013 توسط معماری به نام “Eva Cotman” طراحی و ساخته شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

6- آپارتمان “END THE ROC” واقع در شهر بارسلونا، اسپانیا به مساحت 45 متر مربع در سال 2017 توسط گروه معماری “nook architects” طراحی و به اجرا رسیده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

7- آپارتمان “Bazillion” واقع در شهر ویلنیوس، لیتوانی به مساحت 45 متر مربع در سال 2016 توسط استودیو معماری “YCL Studio” طراحی و اجرا شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

8- آپارتمان “Bath Kitchen House” واقع در ژاپن به مساحت 41 متر مربع در سال 2012 توسط معماری به نام “Takeshi Shikauchi” طراحی و ساخته شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

9- آپارتمان “Water Rhythm” واقع در هنگ کنگ به مساحت 40 متر مربع توسط گروه معماری “Beige Design” طراحی و به اجرا رسیده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

10- آپارتمان “Filippo” واقع در شهر لندن، انگلستان به مساحت 45 متر مربع در سال 2015 توسط استودیو معماری “Studio Alexander Fehre” طراحی و اجرا شده است.

پلان آپارتمان کوچک با مساحتی مابین 40 تا 49 متر مربع

منبع : archdaily

ترجمه : از تحریریه مرجع دانلود معماری


این مطالب را هم ببینید :

نرم افزار تبدیل pdf به اتوکد

دانلود پاورپوینت ایمنی در کارگاه